Utsikt över sjö i Värmland

Tilläggsförsäkringar

Våra tilläggsförsäkringar ger dig ett extra skydd. De tilläggsförsäkringar du kan teckna hos oss är allrisk för lösegendom och byggnad, privatolycksfall, utökat reseskydd och skogsförsäkring.

Allrisk lösegendom

Tilläggsförsäkringen Allrisk lösegendom, i folkmun även kallad drulleförsäkring, är ett komplement till din hem- eller villahemförsäkring och gäller för skada eller förlust genom en plötslig och oförutsedd händelse.

En elektronikförsäkring ingår som ersätter nypris för viss typ av elektronik upp till två år. Nyprisersättningen gäller för exempelvis datorer men inte mobiltelefoner. Skyddet följer dessutom med dig på resor över hela världen under de första 45 dagarna av resan.

Förköpsinformation Allrisk lösegendom (pdf)

Allrisk byggnad

Tilläggsförsäkringen Allrisk byggnad är ett komplement till din villa-, villahem- eller fritidshusförsäkring. Försäkringen består av fem delar:

  1. Plötslig och oförutsedd händelse
  2. Takläckage
  3. Utökat skydd för yt- och tätskikt vid läckageskada
  4. Minskat åldersavdrag
  5. Självriskförmån


Förköpsinformation Allrisk byggnad (pdf)

Utökat reseskydd

Tilläggsförsäkringen Utökat reseskydd är ett komplement till reseskyddet i din hem- eller villahemförsäkring

Det utökade reseskyddet gäller i hela världen under de första 45 dagarna när du är på resa. Det gäller för obegränsat antal resor under ett år för dig och din familj. Försäkringen gäller inte vid tjänsteresa.

Förköpsinformation Utökat reseskydd (pdf)

Skogsförsäkring